جدول لیست قیمت

لیست خدماتقیمت
شستشویی مبل٢٨٠٠٠ تومان
دوشكچه جداشدنى٢٠٠٠ تومان
صندلى٢٥٠٠ تومان
خشكشويى فرش ماشينى متري٢٥٠٠ تومان
شستشويى موكت متري١٥٠٠ تومان
تشك خوشخواب تك نفره٢٠٠٠٠ تومان
تشك خوشخواب دو نفره ٣٠٠٠٠ تومان
سرويس٢٢٠٠٠ تومان